THE FIRST INDEPENDENT DAILY SERBIAN LANGUAGE NEWSPAPER IN AUSTRALIA  
   
Najtiražniji list dijaspore na srpskom jeziku! Svakog dana osim nedelje
   

       
      Tel: (02) 9662 8555 Fax:(02) 9662 8755
      Postal address: P.O. Box 1, Rosebery NSW 1445

 e-mail: post@vesti.com.au
© Vesti Australia