THE FIRST INDEPENDENT DAILY SERBIAN LANGUAGE NEWSPAPER IN AUSTRALIA  
   
Najtiražniji list dijaspore na srpskom jeziku! Svakog dana osim nedelje
   

       
      Tel: (02) 8781 1980
      Postal address: P.O. Box 932, Liverpool BC NSW 1871

 e-mail: post@vesti.com.au
© Vesti Australia